Magatartási Szabályzat (Code of Conduct)

Click here for an English version of the Code of Conduct

A Magyarországi Web Konferencia minden látogatójától, előadójától, támogatójától és önkéntesétől elvárt az alábbi magatartási szabályok kötelező érvényű betartása. A szervezők az esemény teljes időtartama alatt minden tőlük telhetőt megtesznek ezen magatartási szabályok lehető legszigorúbb betartásáért. Minden látogatótól elvárt a teljeskörű együttműködés a szabályok betartása érdekében, így biztosítva a biztonságos, inkluzív környezetet minden résztvevő számára.

Segítségre van szükséged? Keresd Anikót vagy Flakit

Fejes Anikó
Twitter: @hubudibu
Email: aniko@bpweb.io
Telefon: +36704262628

Szmozsánszky István "Flaki"
Twitter: @slsoftworks
Email: hello@flaki.hu
Telefon: +36204741705

A rövid változat

A Magyarországi Web Konferencia határozott célja, hogy zaklatásmentes konferenciaélményt biztosítson minden látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül egyaránt. A konferencia látogatóinak bárminemű zaklatása nem tolerált tevékenységnek minősül, ide sorolva a szexuális töltetű megjegyzéseket és megnyilvánulásokat is. Ezen megnyilvánulások semelyike sem helyénvaló vagy tolerált a konferencia keretei között, értve ezalatt a konferencia helyszínét, előadásait, workshopokat, záróeseményeket, Twittert és egyéb online felületeket. A szabályokat megszegő résztvevőket a szervezőknek (mindenféle ellentételezés nélkül) jogában áll kizárni a további résztvételből és eltávolítani a helyszínről.

A valamivel hosszabb változat

A zaklatás alatt értendőek a nemre, szexuális beállítottságra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra tett bántó megjegyzések, a nyilvánosan megjelenített szexuális töltetű ábrázolások, a szándékos megfélemlítés, követés, kéretlen fotók és videofelvételek továbbítása, előadások és egyéb események folyamatos megzavarása, nem odaillő fizikai kontaktus és kéretlen szexuális közeledés.

A zaklató magatartást folytató résztvevőktől elvárt annak felszólítás utáni azonnali beszüntetése.

Az itt feltüntetett szabályok mindegyike a támogatókra egyaránt, kivétel nélkül vonatkozik. Kiemelten igaz ez szexuálizált tartalmú képek és egyéb anyagok megjelenítésére, valamint ilyen tevékenységek folytatására. A kiállítói standoknál dolgozók (ide sorolva az önkénteseket is) nem viselhetnek szexuális töltetű ruházatot, egyenruhát vagy jelmezt, sem pedig másegyéb módon sem hozhatnak létre szexualizált környezetet.

Amennyiben egy résztvevő a konferencia területén zaklató magatartást tanusít, a szervezőknek jogában áll saját belátásuk szerint kezelni, ide sorolva egyebek közt a résztvevő szóbeli figyelmeztetését és a konferencia helyszínéről való azonnali, térítés nélküli kizárását és eltávolítását.

Amennyiben zaklatnak, vagy más látogatókkal kapcsolatban zaklatásra leszel figyelmes, illetve bármely másegyéb problémával keresd bizalommal minél hamarabb a konferencia szervezőit. A szervezőket fehér, a konferencia logójával nyomott pólójukról ismered fel.

Amennyiben nem találsz szervezőt, Fejes Anikó vagy Szmozsánszky István (Flaki) készséggel áll rendelkezésedre bármikor:
Anikó: @hubudibu, aniko@bpweb.io, +36704262628,
Flaki: @slsoftworks, hello@flaki.hu, +36204741705.

A konferencia szervezői örömmel segítenek felvenni a kapcsolatot a hotel/helyszín biztonsági szolgálatával és helyi rendfenntartó erőkkel, nyújtanak kíséretet és működnek közre bármely más módon a zaklatástól mentes konferencia-élmény biztosítása végett.

Minden résztvevőtől elvárjuk, hogy ezen szabályokat a konferencia területén, workshopokon, a konferenciához köthető egyéb szociális eseményeken és online felületeken egyaránt minden körülmények közt, maradéktalanul betartsa.


Code of Conduct

All attendees, speakers, sponsors and volunteers at JSConf EU are required to agree with the following code of conduct. Organizers will enforce this code throughout the event. We are expecting coorporation from all participants to help ensuring a safe environment for everybody.

Need Help? Contact Anikó or Flaki

Anikó Fejes
Twitter: @hubudibu
Email: aniko@bpweb.io
Telefon: +36704262628

István Szmozsánszky "Flaki"
Twitter: @slsoftworks
Email: hello@flaki.hu
Telefon: +36204741705

The Quick Version

Magyarországi Web Konferencia (Hungarian Web Conference) is dedicated to providing a harassment-free conference experience for everyone, regardless of gender, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, or religion. We do not tolerate harassment of conference participants in any form. Sexual language and imagery is not appropriate for any conference venue, including talks, workshops, parties, Twitter and other online media. Conference participants violating these rules may be sanctioned or expelled from the conference without a refund at the discretion of the conference organizers.

The Less Quick Version

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.

Sponsors are also subject to the anti-harassment policy. In particular, sponsors should not use sexualized images, activities, or other material. Booth staff (including volunteers) should not use sexualized clothing/uniforms/costumes, or otherwise create a sexualized environment.

If a participant engages in harassing behavior, the conference organizers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the conference with no refund.

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of conference staff immediately. Conference staff can be identified by a white shirt with the conference's logo printed on it.

In case you can’t find a staff member, Anikó Fejes or István Szmozsánszky (Flaki) is always there for you:
Anikó: @hubudibu, aniko@bpweb.io, +36704262628,
Flaki: @slsoftworks, hello@flaki.hu, +36204741705.

Conference staff will be happy to help participants contact hotel/venue security or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the conference. We value your attendance.

We expect participants to follow these rules at conference and workshop venues, conference-related social events and social media.